Opvoeding en begeleiding

Leerlingen Opvoeding en begeleiding (D/A-finaliteit) hebben een hart voor kinderen. In de theoretische vakken leer je alles over de ontwikkeling, psychologie en opvoeding van baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen, en volwassenen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar. Daarnaast focus je ook op jouw pedagogisch handelen met die doelgroepen en over de werkcontext waarin je terecht zal komen. Die kennis zal je goed kunnen gebruiken tijdens een aantal stageperiodes waarin je kennismaakt met de kinderopvang als werkplek.

Categorie:

Lessentabel