De finaliteit die je zal kiezen bepaalt wat je toekomst zal brengen. Wil je verder gaan studeren of meteen aan de slag na het secundair onderwijs of wil je beide opties nog open laten?

Richtingen in de Arbeidsmarkt-finaliteit (A-finaliteit) zijn sterk op de praktijk gericht: in het lessenpakket vind je vooral praktijkvakken en de inhoud van de basisvakken is zeer concreet. Je wordt nadrukkelijk voorbereid op een baan na het zesde jaar.

In de Doorstroom-en Arbeidsmarktfinaliteit (D/A-, ook wel dubbele finaliteit genoemd)
is er nog steeds een duidelijk praktisch luik aanwezig, maar de leerstof in zowel de richtingsvakken als in de basisvakken is theoretischer dan in de A-finaliteit. Dat betekent dat je na het zesde jaar de keuze hebt om meteen aan het werk te gaan of verder te studeren

De Doorstroomrichtingen zijn sterk theoretisch van aard: je krijgt een grondige onderbouwing die je voorbereidt op een studierichting in het hoger onderwijs.

Binnen de D-finaliteit maken we nog eens een onderscheid tussen Domeingebonden (DG)
en Domeinoverschrijdende (DO) richtingen.

  • DG-richtingen hebben een basispakket talen en Geschiedenis, waardoor zij sterker de nadruk op de specifieke richtingsvakken kunnen leggen. Na het zesde jaar kan je kiezen voor studierichtingen in het hoger onderwijs die aansluiten bij het domein waarin je bent afgestudeerd.
  • DO-richtingen daarentegen leggen meer abstractie en diepgang in de taalvakken en Geschiedenis, waardoor ze je voorbereiden op een breder aantal richtingen in het hoger onderwijs.