• Leren Leren
  • CLIL
  • Welbevinden
  • Huiswerkklas
  • Middagactiviteiten

'If you don’t climb the mountain, you can’t see the view’
H. Mackay

Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig naar zichzelf, de ander en de wereld. Leren is een levenslang ontwikkelingsproces: manieren van aanpakken, oplossingsstrategieën, opvattingen over leren en attitudes evolueren mee. Je krijgt hierbij ondersteuning van je vakleerkracht en klassenleraar.


■ De reddingsbrigade hanteert het principe van peer-teaching waarbij oudere leerlingen uitleg geven aan jongere leerlingen.


■ De leerlingenbegeleiding kan helpen om dieper in te gaan op leerstijlen, schematiseren, organiseren en plannen.


■ De website van Onderwijskiezer helpt leerlingen, ouders en leerkrachten om een geschikte studierichting te vinden.

‘Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt’
Ludwig Wittgenstein

CLIL is een interactieve werkvorm waarin het Frans of Engels als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. Zo kan je in het 1e jaar A-stroom kiezen om het vak geschiedenis in het Frans te volgen. Je krijgt taalsteun om de begrippen ook in het Nederlands te kennen. Wie niet kiest voor CLIL, volgt geschiedenis in het Nederlands.
Leerlingen van bepaalde studierichtingen kunnen jaarlijks kiezen voor CLIL als zij de Nederlandse taal voldoende beheersen en met het engagement om dit traject voor een volledig schooljaar te doorlopen.

‘Als je werkt aan het welzijn van de leerlingen, werk je ook aan een verbetering van hun prestaties.’
N. Vettenburgh

■ Dagelijks zetten verschillende mensen zich in voor het welbevinden van de leerlingen. Vakleerkrachten en klassenleraars begeleiden hun leerlingen.

■ Leerlingenbegeleiders begeleiden de socio-emotionele ontwikkeling van de leerling.

■ Het CLB biedt ondersteuning bij studiekeuze- en psychosociale begeleiding en is de draaischijf tussen de school en externe diensten.

“Een genie is vaak alleen maar een getalenteerd persoon die al zijn of haar huiswerk heeft gedaan”
Thomas Alva Edison

Leerlingen van de 1e graad kunnen na het laatste lesuur op dinsdag en donderdag vrijblijvend op school blijven om huiswerk te maken en lessen te studeren onder begeleiding van een leerkracht.

“Mens sana in corpore sano.”
Juvenalis

We zijn een school in beweging en dagen je uit om tijdens de middagpauze op een leuke manier creatief en analytisch te denken. Dit doen we via middagsport, schaken, First Lego League, Dungeons and Dragons, vlechten en breien.

Leren leren

‘If you don’t climb the mountain, you can’t see the view’
H. Mackay

– Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig naar zichzelf, de ander en de wereld. Leren is een levenslang ontwikkelingsproces: manieren van aanpakken, oplossingsstrategieën, opvattingen over leren en attitudes evolueren mee. Je krijgt hierbij ondersteuning van je vakleerkracht en klassenleraar.
– De reddingsbrigade hanteert het principe van peer-teaching waarbij oudere leerlingen uitleg geven aan jongere leerlingen.
– De leerlingenbegeleiding kan helpen om dieper in te gaan op leerstijlen, schematiseren, organiseren en plannen.
– De website van Onderwijskiezer helpt leerlingen, ouders en leerkrachten om een geschikte studierichting te vinden.

CLIL

‘Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt’
Ludwig Wittgenstein


CLIL is een interactieve werkvorm waarin het Frans of Engels als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. Zo kan je in het 1e jaar A-stroom kiezen om het vak geschiedenis in het Frans te volgen. Je krijgt taalsteun om de begrippen ook in het Nederlands te kennen. Wie niet kiest voor CLIL, volgt geschiedenis in het Nederlands.
Leerlingen van bepaalde studierichtingen kunnen jaarlijks kiezen voor CLIL als zij de Nederlandse taal voldoende beheersen en met het engagement om dit traject voor een volledig schooljaar te doorlopen.

Zorgteam

‘Als je werkt aan het welzijn van de leerlingen, werk je ook aan een verbetering van hun prestaties.’
N. Vettenburgh

– Dagelijks zetten verschillende mensen zich in voor het welbevinden van de leerlingen. Vakleerkrachten en klassenleraars begeleiden hun leerlingen. Leerlingenbegeleiders begeleiden de socio-emotionele ontwikkeling van de leerling. Het CLB biedt ondersteuning bij studiekeuze- en psychosociale begeleiding en is de draaischijf tussen de school en externe diensten.

Huiswerkklas

“Een genie is vaak alleen maar een getalenteerd persoon die al zijn of haar huiswerk heeft gedaan”
Thomas Alva Edison

Leerlingen van de 1e graad kunnen na het laatste lesuur op dinsdag en donderdag vrijblijvend op school blijven om huiswerk te maken en lessen te studeren onder begeleiding van een leerkracht.

Middagactiviteiten

“Mens sana in corpore sano.”
Juvenalis

We zijn een school in beweging en dagen je uit om creatief en analytisch te denken. Dit doen we via middagsport, schaken, First Lego League, Dungeons and Dragons, vlechten en breien.