Samen zetten we stappen om te leren, te groeien, om je persoonlijkheid en talenten verder te ontplooien en om te leren zorg dragen voor jezelf en elkaar. Wij verwachten van jou als leerling dat je zelf verantwoordelijkheid opneemt in de samenleving die onze school is.  

Leerlingen, ouders en personeel werken samen aan een positieve en respectvolle leeromgeving waarin elke leerling zich thuis kan voelen. 

Laat dit reglement je aanmoedigen om je kansen waar te maken!