Biotechnologische en chemische technieken

Biotechnologische en chemische technieken (D/A-finaliteit) is een richting voor leerlingen die wetenschappen zowel theoretisch als praktisch willen beleven. Je gaat met de leerstof uit de vakken biologie, chemie en fysica intensief aan de slag in het labo, en ontwikkelt vaardigheden binnen labowerk, procestechnieken en productiesystemen. Verschillende onderwerpen binnen de wiskunde worden uitgebreid als ondersteuning bij jouw ontwikkeling tot labotechnisch medewerker of operator.

Categorie:

Lessentabel