Natuurwetenschappen

Natuurwetenschappen (D-DO-finaliteit) is een sterk wetenschappelijke en wiskundige richting met een grote nadruk op theorie. Je bestudeert fenomenen uit biologie, chemie en fysica, leert verbanden leggen en zoekt naar oplossingen. Zo bekijk je de verschillende overlevingsstrategieën van organismen, breng je chemische stoffen en processen in verband met toepassingen in het dagelijkse leven, en analyseer je elektrische stroomkringen. Tijdens verschillende practica wordt de theorie in de praktijk omgezet. In de lessen wiskunde bespreken we zowel concrete als abstracte concepten en begrippen, en leer je analytisch en inzichtelijk denken. Het vak Wetenschappelijk onderzoek besteedt uitgebreid aandacht aan het aanleren van bronnenonderzoek en labovaardigheden, zowel op school als tijdens excursies.

Categorie:

Lessentabel