Latijn (optie wiskunde)

In de tweede graad Latijn (optie wiskunde) (D-DO-finaliteit) maak je verder kennis met de taal, literatuur en cultuur van het Romeinse Rijk. Je krijgt een beter inzicht in tekststructuren en literair taalgebruik, ontdekt verhalen en gaat op zoek naar vlotte vertalingen. Daarnaast krijg je een stevig pakket wiskunde waarin we zowel concrete als abstracte concepten en begrippen bespreken, en je analytisch en inzichtelijk leert denken. Omdat heel wat leerlingen Latijn na het middelbaar onderwijs voor een wetenschappelijke richting kiezen, zorgen we voor een uitbreiding van de leerstof in de vakken fysica en chemie.

Categorie:

Lessentabel