Onze school

Samen ontdekken

Een leerproces is als het ware een ontdekkingsreis. Op deze reis, binnen en buiten de schoolmuren, bieden wij leerlingen kansen om zich te ontwikkelen tot jongvolwassenen die graag bijleren en dit met een open blik voor andere culturen, respect voor elkaar en aandacht voor milieu en omgeving. Op onze tocht laten wij ons inspireren door de christelijke waarden en willen wij solidariteit en sociaal engagement stimuleren. Leerlingen krijgen zo vele mogelijkheden om uit te groeien tot geëngageerde jongvolwassenen die klaar zijn voor wat de toekomst brengt.

Samen leven

OLVP Secundaire school wil een veilige omgeving zijn waar elke leerling zich thuis voelt. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door de persoonlijke begeleiding van elke leerling door vakleerkrachten, titularissen of leerlingbegeleiders. Anderzijds is het in dialoog treden met (mede)leerlingen, leerkrachten, hulpopvoedend personeel en directie de leidraad om samen te kunnen leven.

Een lerende omgeving

Multimedia integreren

Nieuwe trends op het gebied van ICT en onderwijs bieden de mogelijkheid om authentieke, betekenisvolle en uitdagende leerstof te ontwikkelen en up-to-date te houden.
Wij zijn ervan overtuigd dat ICT muren kunnen wegvallen waardoor er andere onderwijsomgevingen ontstaan. Dit doen we onder meer door digitale toepassingen in de lespraktijk te integreren via pc, smartphone, tablets en interactieve beamers.

Op deze manier ligt de (virtuele) wereld constant binnen handbereik en zo halen we een berg aan informatie binnen. We vinden het enorm belangrijk dat jij efficiënt met deze informatie leert omgaan en zullen jou de tools aanreiken om deze informatie kritisch te bekijken. Je gaat m.a.w. onder leiding van je leerkracht op zoek naar informatie en naar een kritische blik om die informatie te interpreteren en te verwerken. Je zal de digitale wereld ook inzetten bij presentaties van eindresultaten. Dit kan gaan van het maken van een overzichtelijke Powerpoint of Prezi tot het opzetten van een blog/vlog.

Competenties centraal

We werken niet alleen aan kennis, maar ook aan houding en competenties.
Je gaat dus aan de slag met je sociale, creatieve, organisatorische en expressieve vaardigheden. Je talenten en kwaliteiten zullen in kaart gebracht worden door attituderapporten en portfolio’s zodat je niet alleen weet wat je al onder de knie hebt, maar ook oog hebt voor je werkpunten.

Op deze manier zal je jouw leerproces mee in handen nemen. Zo gaan kennen en kunnen hand in hand.

quote

Flexibiliteit bevorderen

Tijdens onze leeractiviteiten vertrekken we vanuit de kennis die je al hebt. Deze voorkennis is bij jou misschien anders dan bij jouw medeleerlingen. Dit is echter geen probleem. In onze lessen en projecten zorgen we ervoor dat jouw voorkennis geactiveerd wordt en dat je zicht krijgt op wat je nog niet weet. Zo krijg je onderwijs op jouw maat.
Door samen te werken met medeleerlingen en je te laten coachen door een leerkracht zal je uitgedaagd worden om voorkennis en nieuwe inzichten te verbinden zodat je voorgestelde vraagstukken en problemen kan oplossen. We leren jou hierbij omgaan met complexere vragen waarop niet altijd één antwoord het juiste is. Het creatieve denkproces dat je doorliep om tot een mogelijke oplossing te komen, zal dan ook vaak minstens even belangrijk zijn als het uiteindelijke eindresultaat. Deze aanpak leert je jouw blik op bepaalde zaken of feiten te verruimen. Zo kom je wellicht tot soms verrassende resultaten.

Projectmatig & vakoverstijgend

Om je kennis uit te diepen, vaardigheden en attitudes aan te scherpen, werken wij op OLVP geregeld projectmatig en vakoverstijgend. In de eerste graad worden er in bijna elke richting uren ingericht waarbij je aan vakoverstijgende projecten werkt.

Zo zal je binnen Moderne Wetenschappen STEM je kennis van de wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde zeker nodig hebben om de projecten tot een goed einde te brengen. Als je kiest voor Moderne Wetenschappen Talen, dan kan je jouw talig talent inzetten tijdens de poëzieweek, of tijdens een voorleesmoment voor kinderen uit de lagere school of misschien trek je er wel op uit als journalist om verslag uit te brengen over het reilen en zeilen op onze school. Ook in de tweede en derde graad werk je regelmatig op deze manier.

Kies je voor STW, dan werk je binnen het vak Integrale Opdrachten uitsluitend projectmatig waarbij thema’s als duurzaamheid, adoptie, eetpatronen en nog zoveel meer op de agenda staan. Liggen je interesses bij de richting Economie, dan zet je al je kennis en vaardigheden in om je minionderneming tot een succes uit te bouwen. Door al deze initiatieven doen we jouw verbeelding werken!