Wie zich gewaardeerd en omringd voelt, voelt zich beter in zijn vel. Een goed welbevinden is dan ook een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

Fase 0

We willen de geborgenheid, rust en concentratie van onze leerlingen bevorderen door in te zetten op basiszorg. Een aantal voorbeelden van basiszorg
– aandacht voor groepsdynamiek
– leerlingencontact
– gebruik van oordopjes bij drukken momenten
– Remediëring
– …

Fase 1

De leerlingenbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van leerlingen met extra noden. Zo stellen leerlingenbegeleiders voor deze leerlingen een individueel begeleidingsplan die maatregelen bevatten op maat van de leerling. Dit begeleidingsplan wordt opgesteld in overleg met leerlingen en ouders en wordt tot slot besproken en al dan niet goedgekeurd op de klassenraad.

Fase 2

Wanneer het functioneren van de leerling binnen de schoolse situatie dreigt vast de lopen wordt er overgegaan naar uitbreiding van de zorg. In deze fase wordt er in de mate van het mogelijke samengewerkt met externe zorgpartners zoals CLB, het ondersteuningsteam,…

Fase 3

In uitzonderlijke situaties gaan we over naar een school op maat. Hierbij werken we op basis van het M-decreet specifiekere maatregelen uit in de vorm van een individuele studieloopbaan of een overstap naar een school voor Buitengewoon Onderwijs.

 

X
VERGELIJK STUDIERICHTINGEN