Zorgbeleid

Er is niets zo belangrijk voor jongeren als zichzelf te mogen en te kunnen zijn, zeker op school. Zij willen zich erkend en geapprecieerd voelen in hun eigenheid. Wie zich gewaardeerd en omringd voelt, presteert ook beter en voelt zich goed in zijn vel. Voor ons is het welbevinden van de leerling een basisvoorwaarde om te leren .

Met ons zorgbeleid werken we proactief aan het zich goed voelen van elke leerling. We trachten problemen door gerichte acties te voorkomen.

Fase 0

We willen de geborgenheid, rust en concentratie van onze leerlingen bevorderen met  een doorgedreven preventieve aanpak (basiszorg). We werken bijvoorbeeld rond welbevinden, preventie van (cyber)pesten, drugs-en alcoholpreventie, studietips …

Fase 1

Deze aanpak volstaat soms niet om aan de onderwijsbehoeften tegemoet te komen.  In deze fase zoeken we naar een gerichte aanpak en bepalen we verdere stappen (verhoogde zorg). We werken bijvoorbeeld met een individueel begeleidingsplan met maatregelen, een traject ‘Leren Leren’ …

Fase 2

Voor sommige leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet meer en dreigt de huidige begeleiding van de leerling in de schoolse situatie vast te lopen (uitbreiding van zorg). In deze fase wordt samengewerkt met externe zorgpartners zoals CLB, ondersteuningsnetwerk, …

Fase 3

Voor bepaalde leerlingen werken we op basis van het M-decreet nog meer specifieke maatregelen uit in de vorm van een individuele studieloopbaan of een overgang naar een school voor Buitengewoon Onderwijs (overgang naar school op maat).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.