Vakantiedagen

Hervatting van de lessen: Maandag 3 september 2018

Vrije dagen eerste trimester:

 • Vrijdag 28 september 2018 (Pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen)
 • Woensdag 3 oktober 2018 (Bornem jaarmarkt facultatieve vrije halve vakantiedag)
 • Vrijdag 12 oktober 2018 (Leerlingen hebben vrij wegens evaluatiedag)
 • Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 2 november 2018
 • Wapenstilstand: (zondag) 11 november 2018
 • Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019

Vrije dagen tweede trimester:

 • Krokusvakantie: van 4 tot en met 8 maart 2019
 • Paasvakantie: van 8 tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019)

Vrije dagen derde trimester:

 • Dag van de Arbeid: 1 mei 2019
 • Woensdag 9 mei 2018 (facultatieve vrije halve vakantiedag)
 • Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
 • Pinkstermaandag: 10 juni 2019
 • Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2019

Einde schooljaar de lessen eindigen op vrijdag 28 juni 2019