Tweede graad aanraken

Latijn

Heb je de smaak nu helemaal te pakken? Laat je dan verder verleiden door de prachtige verhalen over Griekse en Romeinse helden. Je verankert je woordenschat door dagelijkse studie en oefeningen. Daarnaast bestudeer je de kenmerken van taal zodat je de mythen en legenden zelf kan vertalen, lezen en kritisch kan bespreken. Met de verhalen van Ovidius ga je creatief aan de slag: verzin een lied of maak een strip of audioverhaal. In Caesars De bello Gallico lees je waarom onze voorouders ‘de dappersten der Galliërs ‘ worden genoemd. Door Latijn te studeren gaat er een extra wereld voor jou open.

1/ Latijn optie taal
Ben je in de ban van taal in de ruime zin van het woord? Beschik je over het nodige taalinzicht en taalgevoel en beheers je de basisvaardigheden (spreken, schrijven, luisteren, lezen) goed, dan kan je kiezen voor een extra uur talen om je talenten nog verder te ontwikkelen.

2/ Latijn optie wiskunde
Voor Latijn met optie wiskunde kies je wanneer je, naast een ruime belangstelling voor het ontstaan van onze talen, onze westerse cultuur en beschaving, ook een sterk wiskundig inzicht hebt. Je wordt tijdens extra uur wiskunde extra uitgedaagd.

Economie

Misschien vond je SEI wel zo boeiend dat je je wil onderdompelen in de wereld van de economie. Fijn! Dan laten wij jou ontdekken wat
ondernemen nu eigenlijk is, hoe multinationals functioneren en wat het belang is van internationale handel. We laten jou uitvissen of economie kan blijven groeien. Samenwerken, overleggen met leerlingen en leerkracht en verschillende bronnen raadplegen zijn de sleutels tot succes. Je maakt economische processen aanschouwelijk door een kleine onderneming op poten te zetten.1/ Economie optie taal
Draagt het reilen en zeilen van de economie je interesse weg en ben je goed onderlegd in talen, dan is economie optie talen geknipt voor jou. Jij wil immers verschillende talen beheersen (Frans, Engels en Duits) en je inzichten in economie verscherpen. 

2/ Economie optie wiskunde
Voor economie met optie wiskunde kies je wanneer je, naast een ruime belangstelling voor economische processen, ook een sterk wiskundig inzicht hebt. Je wordt tijdens een extra uur wiskunde extra uitgedaagd.

 

#klaslokaal

  • Economiebad
    Een wervelende tweedaagse waar we jullie onderdompelen in de wereld van het ondernemerschap.

Klik hieronder om meer te weten te komen over onze wetenschappen richting.

Mens- en
welzijnswetenschappen

In deze richtingen vinden we het heel belangrijk dat je je competenties kan ontdekken en verder kan ontplooien.
Je werkt vaak thematisch en vakoverschrijdend met als doel groeien in onderzoeken, presenteren, organiseren en reflecteren.Binnen de richting Sociale en Technische Wetenschappen (STW) ligt het accent op sociale wetenschappen maar ook het vak natuurwetenschappen maakt een groot deel uit van het pakket.

In Verzorging-Voeding ligt de focus op praktijk en voorbereiding op stages.

Dit gebeurt enerzijds vaak door projecten met gezonde senioren en jonge zorgvragers en anderzijds door het tweedaagse oefenmoment dat jou klaarstoomt voor de derde graad. 

Humane wetenschappen

Je kan vanuit je interesses en talenten vanaf het 3e jaar binnen het domein ‘Maatschappij & welzijn’ kiezen voor een nieuwe studierichting op onze school: Humane wetenschappen. Deze studierichting biedt een stevige theoretische basis die je voorbereidt op verdere studies in het hoger onderwijs.

Wil je meer weten over de mens als individu? Ben je geboeid door de actualiteit en de wereld rondom jou? Wil je ontdekken hoe onze samenleving psychologisch, pedagogisch en sociologisch in elkaar zit? Dan is humane wetenschappen iets voor jou! Observeren, analyseren, beschrijven, synthetiseren, toepassen, een eigen mening vormen en zelfstandig werken zijn belangrijke vaardigheden waarover je moet beschikken.

De specifieke vakken van deze studierichting zijn gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen.
Het vak cultuurwetenschappen laat je op een verfrissende manier naar de eigen cultuur kijken en trekt daarna de blik open naar andere culturen.
Je oefent onderzoeksvaardigheden door verschillende media of kunstvormen te analyseren. Je maakt ook kennis met onder andere economie, recht, media en kunst. Ervaring, observatie, bewustwording en kritische reflectie leiden tot meer inzicht in de maatschappij.
In het vak gedragswetenschappen staat de mens als individu en het samenleven van mensen in de maatschappij centraal. Je bestudeert de levensloop en het relationele gedrag van mensen in verschillende
tijden en culturen vanuit een psychologisch, sociologisch en antropologisch standpunt.