Infomoment eerste graad 29 mei

De overheid laat op dit moment geen opendeurdagen en rondleidingen voor ouders toe op scholen.
We beslisten in overleg met onze preventieadviseur en op advies van de eerste zorglijn dat het geplande infomoment van 29 mei niet kan doorgaan. De veiligheid van alle betrokkenen, zowel leerlingen, ouders als personeelsleden moet immers kunnen gegarandeerd worden.

Om toch nu reeds een kijkje te kunnen nemen in onze school verwijzen we naar onze website waar u via de virtuele tour van de 1ste graad de lokalen kan bekijken en info kan bekomen.

Voor alle ingeschreven leerlingen en hun ouders organiseren we op maandag 30 augustus 2021 een kennismakingsavond. We hopen die avond alle aspecten van onze school te kunnen beklemtonen en u allen te mogen ontmoeten.

Digisprong @ OLVP Bornem

Digitale werkmiddelen zijn niet meer weg te denken in het hedendaags onderwijs. Een eigen laptop zien we daarom als een belangrijke aanvulling van het boekenpakket.

Wat zijn onze belangrijkste doelstellingen als school?

  • In dit digitale tijdperk willen we een krachtige en flexibele leeromgeving aanbieden die het leerproces kan ondersteunen, verrijken en personaliseren.
  • We willen digivaardigheden ontwikkelen in functie van levenslang leren door informatievaardigheden, digitale geletterdheid en mediawijsheid bij elke leerling te verhogen.
  • We willen gelijke onderwijskansen bieden: alle leerlingen beschikken op school en thuis over een performante laptop met software die volledig up-to-date is.

Wat houdt Digisprong in?

Alle leerlingen van het 1e, 3e en 5e jaar zullen vanaf schooljaar 2021-2022 over een individueel toestel van de school kunnen beschikken. Deze laptop kunnen de leerlingen meenemen naar huis.

Vanaf 2022-2023 krijgen alle overige leerlingen een schoollaptop ter beschikking.

Welk toestel biedt de school aan?

We bieden een stevig toestel aan dat geschikt is voor intensief schoolgebruik én waar extra garantie en service inbegrepen is. Onze school werkt hiervoor samen met de firma Signpost.

De laptop die je via de school zal verkrijgen is een HP Probook G8

– AMD Ryzen 3 – 5400 U

– 8 GB RAM

– 256 GB SSD

– 14” full HD-scherm

– Windows 10 Education edition

– Een stevige beschermhoes met valvertragingsschuim en verharde buitenkant

Waar en hoe wordt het toestel opgeladen?

De toestellen beschikken over een batterij die minstens 6 tot 7 uur meegaat. Dit is ruim voldoende voor het gebruik tijdens een schooldag. We verwachten dat elke leerling ’s avonds zijn toestel meeneemt naar huis en dit de volgende lesdag volledig opgeladen meebrengt naar school.

Wat als er een probleem is met de laptop?
Wat als hij valt of gestolen wordt?

We sensibiliseren elke leerling om zorgzaam om te springen met eigen materiaal en dat van medeleerlingen.

Tijdens pauzes kunnen de leerlingen hun laptop opbergen in een locker. ’s Avonds neemt elke leerling zijn/haar laptop mee naar huis. Zo vermijden we diefstal en braak op onbewaakte momenten.

Dit alles moet ervoor zorgen dat de kans op schade minimaal is.

Is er toch een defect of schade, dan zoekt onze ICT-dienst een oplossing.

Wanneer de schade niet binnen garantie valt (bv. schade door een val) zal Signpost maximaal € 39 herstellingskosten aanrekenen. Wordt je laptop gestolen buiten de school en met braak of onder bedreiging, ga dan eerst langs bij de politie en doe een aangifte van de diefstal. Het proces-verbaal bezorg je ofwel aan de school ofwel rechtstreeks aan Signpost.
Je betaalt dan € 39 voor een vervangtoestel van dezelfde leeftijd.

De school gebruikt de financiële middelen van Digisprong voor de aanschaf van het toestel. Voor een uitgebreide service, zekerheid van een vervangtoestel, een draagtas en een locker wordt een maandelijkse bijdrage van € 4 aangerekend.

Vervangt de laptop de handboeken en werkboeken?

De leerlingen zullen nog altijd over boeken beschikken. Wat wel zal veranderen, is dat er met nuttige toepassingen op de computer zal worden gewerkt. Dit zal niet in elk lesuur gebeuren, maar wel telkens als dit het leerproces verrijkt. De leerkrachten hanteren een goed evenwicht tussen meer traditionele werkvormen en nieuwe werkvormen waarbij de laptop gebruikt wordt. Handboeken, eigen papieren en/of digitale cursussen hebben allemaal hun plaats in ons onderwijs. We streven er ook naar om minder kopieën te maken.

Wat als de leerling de school verlaat?

Als je de school verlaat, dien je je toestel terug in te dienen bij de ICT-dienst.

Mag ik wijzigen aanbrengen aan het toestel?

Het toestel blijft eigendom van de school, interne hardware en software mogen niet gewijzigd worden.

Info inschrijvingen

Voorrangsregeling voor broers/zussen en kinderen van personeelsleden

Zoals decretaal voorzien, is er een voorrangsperiode voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen (= leerlingen van OLVP Bornem secundair 1ste, 2de, 3de graad) en kinderen van personeelsleden (= personeelsleden van OLVP Bornem secundair 1ste, 2de, 3de graad).
Jongeren die hiervoor in aanmerking komen, hebben voorrang op andere nieuwe leerlingen.

Deze inschrijvingen gaan digitaal door via een inschrijvingsdocument waarvan u de link zal vinden op de website (www.olvpbornem.be) op volgende momenten:
Van zaterdag 30 januari 2021 (9 u.) tot en met vrijdag 5 februari 2021 (20 u.)

– Van zaterdag 20 februari 2021 (9 u.) tot en met vrijdag 26 februari 2021 (20 u.)

  1. Inschrijvingen

De inschrijvingen van alle leerlingen voor het eerste leerjaar voor schooljaar 2021-2022 vinden plaats op volgende momenten:
– Van zaterdag 20 maart 2021 (9u) tot en met zondag 18 april 2021 (20 u.) via een inschrijvingsdocument dat u zal terugvinden op de website (www.olvpbornem.be)

– Vanaf maandag 19 april 2021 (9 u.) kan ingeschreven worden tijdens de schooluren na telefonische afspraak (tel. schoolsecretariaat 03 361 41 10).


2. De inschrijvingen van alle leerlingen van alle graden voor schooljaar 2021-2022 (1ste t.e.m. 6de jaar) vinden plaats op de volgende momenten:


Tijdens de zomervakantie kunnen alle leerlingen van alle graden zich inschrijven op de volgende data:

Vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 6 juli 2021 en vanaf donderdag 19 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021 ( echter niet op zondagen).

Gelieve steeds vooraf een afspraak te maken via het schoolsecretariaat dat bereikbaar is tijdens de schooluren via het nr 03 361 41 10.
– Op weekdagen wordt er ingeschreven van 9.30 u. tot 12 u. en van 16 u. tot 19 u.
– Op zaterdagen wordt er ingeschreven van 9.30 u. tot 13 u.

Capaciteit schooljaar 2021 – 2022
Aantal vrije plaatsen
1A: 300
24
1B: 20
0

De aantallen worden op regelmatige basis aangepast.

  1. Volzetverklaring 2020 – 2021

Op 7 juli 2020 heeft het schoolbestuur volgende basisopties volzet verklaard:

– 2de leerjaar van de 1ste graad – basisoptie STEM-wetenschappen
– 2de leerjaar van de 1ste graad – basisoptie Moderne talen en wetenschappen
– 2de leerjaar van de 1ste graad – basisoptie Maatschappij en welzijn

Op 23 september 2020 werd de hele tweede graad, studierichting Verzorging –Voeding onderwijsvorm BSO, klas 3VV & 4VV volzet verklaard.

Op 9 januari 2021 werd het 2de leerjaar B van de 1ste graad met basisopties maatschappij & welzijn en economie & organisatie volzet verklaard.

Volzetverklaring

Op 7 juli 2020 heeft het schoolbestuur volgende basisopties volzet verklaard:

2de leerjaar van de 1ste graad – basisoptie STEM-wetenschappen
– 2de leerjaar van de 1ste graad – basisoptie Moderne talen en wetenschappen
– 2de leerjaar van de 1ste graad – basisoptie Maatschappij en welzijn

Op 23 september 2020 werd het 1ste jaar van de tweede graad, studierichting Verzorging –Voeding onderwijsvorm BSO, klas 3VV volzet verklaard.

Op 9 januari 2021 werd het 2de leerjaar B van de 1ste graad met basisopties maatschappij & welzijn en economie & organisatie volzet verklaard.

Op 15 januari 2021 werd de hele tweede graad, studierichting Verzorging –Voeding onderwijsvorm BSO, klas 3VV & 4VV volzet verklaard.