Dagelijks zetten heel wat mensen zich in om het welbevinden van onze leerlingen te bevorderen.  We onderscheiden drie niveaus van socio-emotionele begeleiding van leerlingen op school.

Niveau 1: Vakleerkrachten en klassenleraars

In eerste instantie neemt de vakleerkracht de begeleiding op zich. Hij staat het dichtst bij de leerling.
Daarnaast heeft elke klasgroep een klassenleraar. De klassenleraars bewaken de goede sfeer in hun klas en het welbevinden van hun leerlingen. Het spreekt voor zich dat elke klassenleraar een luisterend oor biedt voor, tijdens en na hun lessen.

Niveau 2: Leerlingenbegeleiders

Indien ondersteuning van (klas)leerkrachten ontoereikend is, begeleidt het team leerlingenbegeleiding samen met de leerkrachten de socio-emotionele ontwikkeling van leerling. Dit op vraag van en in overleg met de leerkracht, klassenraad, de leerling of de ouder(s).

De leerlingenbegeleider volgt de leerling op, gaat in gesprek, geeft tips, gaat samen op zoek naar oplossingen, enz. en communiceert deze indien nodig met leerkrachten en ouder(s).
Wanneer we als leerlingenbegeleiding aangeven dat er extra ondersteuning nodig is voor een leerling naast de geboden ondersteuning wordt er in overleg gegaan met het CLB.

Niveau 3: CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding

CLB  biedt ondersteuning bij studiekeuze- en psychosociale begeleiding en is de draaischijf tussen de school en externe diensten binnen de hulpverlening. Onze school is verbonden aan CLB ‘ Het Kompas’ te Rumst.