Tijdens projectweken in de loop van het schooljaar werken we aan het thema gezonde levensstijl.

Deskundigen komen vertellen over de (mogelijke) gevolgen van o.a. alcohol- en drugs, gaming, social media … en ook het aanleren van sociale vaardigheden komt ruim aanbod.

De werkgroep Gezondheidsbeleid Op School organiseert acties en biedt de leerlingen handvatten aan om gezonder te leven.

ASD staat voor Aanspreekpunt Drugs.

Bij dit team kan je terecht met vragen of bezorgdheden omtrent riskante gewoonten bij hetzij een klasgenoot hetzij jezelf.
Er wordt samen met jou gezocht naar de meest passende en correcte oplossing.

X
VERGELIJK STUDIERICHTINGEN