Vanaf september 2018 biedt OLVP CLIL aan. CLIL is taalgericht vakonderwijs en staat voor Content and Language Integrated Learning. CLIL is een interactieve werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. Zo kan je in het 1e jaar A-stroom kiezen om het vak geschiedenis in het Frans te volgen. Dat betekent niet dat je helemaal geen Nederlands meer mag gebruiken. Je krijgt taalsteun om de begrippen ook in het Nederlands te kennen. Wie niet kiest voor CLIL, volgt geschiedenis in het Nederlands.

Manier van denken

> geeft vertrouwen
> helpt je oplossingsgericht te werken
> is empathisch
> leert je denken in mogelijkheden
> leert je kritisch denken

 

Omwille van praktische en organisatorische redenen moeten we een minimum en een maximum aantal leerlingen vooropstellen.
Bij een tekort aan kandidaat-CLIL-leerlingen kan CLIL niet doorgaan. Als er teveel kandidaten zijn, zullen we een objectieve selectie maken. De toelatingsklassenraad bepaalt in augustus welke leerlingen kunnen starten.

Bij langdurige afwezigheid van de CLIL-leerkracht krijg je de les in het Nederlands.

Alle leerlingen van het eerste jaar A-stroom krijgen de kans om te kiezen voor CLIL op voorwaarde dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen en dat er een schriftelijk engagement is van leerling en ouders om dit traject voor een volledig schooljaar te doorlopen. De CLIL-keuze beloopt telkens één schooljaar, maar kan uiteraard verlengd worden. Wie tijdens het CLIL-traject gemotiveerd aan de slag gaat én blijft, krijgt de toelating om ook in het tweede jaar CLIL te kiezen. In het tweede jaar kan je dan kiezen voor geschiedenis in het Engels.

Toetsen, taken en proefwerken krijg je in het Frans, met Nederlandstalige ondersteuning waar nodig. Je mag in het Nederlands antwoorden zonder impact op het resultaat. We moedigen CLIL-leerlingen natuurlijk aan om zo veel mogelijk in het Frans te antwoorden.
De evaluatie gaat enkel over de doelstellingen van het vak geschiedenis. Je voortgang in de taal wordt afzonderlijk geëvalueerd via taaldoelen en wordt niet omgezet in punten op het rapport. Enkel het al of niet slagen voor het zaakvak speelt een rol in de deliberatiebeslissing op het einde van het schooljaar.
 
Je leert ook kritisch denken omdat je een eigen onderbouwde mening leert geven. Omdat je kritisch en actief zal leren omgaan met media word je meer en meer digivaardig en mediawijs. Je zal betrouwbare informatie leren zoeken, vinden en selecteren met ICT-hulpmiddelen.
CLIL is een krachtig leermiddel waarbij je niet afgestraft wordt voor taalfouten. Door een andere taal tegelijkertijd in te oefenen krijg je meer spreekdurf, groeit je zelfvertrouwen in de nieuwe taal en vergroot je motivatie. Taalsterke leerlingen krijgen zo een extra uitdaging, maar ook taalzwakkere leerlingen krijgen extra leerkansen door de andere taal meer te gebruiken.

Manier van doen

> vernieuwen
> loslaten
> onderzoekende houding
> durven experimenteren
> creëren