CLIL

Sinds september 2018 biedt OLVP CLIL aan. CLIL is taalgericht vakonderwijs en staat voor Content and Language Integrated Learning. CLIL is een interactieve werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. Dat betekent niet dat je helemaal geen Nederlands meer mag gebruiken. Je krijgt taalsteun om de begrippen ook in het Nederlands te kennen. Wie niet kiest voor CLIL, volgt het vak in het Nederlands.

Manier van denken

> geeft vertrouwen
> helpt je oplossingsgericht te werken
> is empathisch
> leert je denken in mogelijkheden
> leert je kritisch denken

 

In het eerste jaar A-stroom kan je kiezen voor geschiedenis in het Frans. In het tweede jaar A-stroom, in het derde tot vijfde jaar in domeinoverschrijdende studierichtingen van de D-finaliteit en in het 6e jaar ASO kan je kiezen voor geschiedenis in het Engels.

Als je interesse hebt in CLIL toon je je motivatie en engageer je je om het CLIL-traject te doorlopen gedurende een heel schooljaar. Vervolgens wordt een advies gegeven door het CLIL-team voor het eerste jaar of door de delibererende klassenraad voor de andere leerjaren. Op basis daarvan bepaalt de toelatingsklassenraad in augustus of je kan starten. Dan pas weet je of je CLIL zal volgen.

Omwille van praktische en organisatorische redenen moeten we een minimum- en een maximumaantal leerlingen vooropstellen. Bij een tekort aan CLIL-kandidaten kan CLIL niet doorgaan. Als er te veel CLIL-kandidaten zijn, zal er een bijkomende objectieve selectie gemaakt worden op basis van het moment van inschrijven. Wees er dus snel bij!

De CLIL-keuze beloopt telkens een heel schooljaar. Je kan je elk schooljaar opnieuw kandidaat stellen en je volgt na toelating gedurende het volledige schooljaar CLIL. Bij langdurige afwezigheid van de CLIL-leerkracht krijg je de les in het Nederlands.

De CLIL-les wordt in de doeltaal (Frans of Engels) gegeven. Je cursus wordt ook opgesteld in deze doeltaal. Je krijgt taalondersteuning. Het is wel de bedoeling dat je tijdens de les de doeltaal zoveel mogelijk actief gebruikt.

Toetsen, taken en proefwerken krijg je in de doeltaal, met Nederlandstalige ondersteuning waar nodig. Je mag in het Nederlands antwoorden zonder impact op het resultaat. We moedigen je natuurlijk aan om zo veel mogelijk in de doeltaal te antwoorden. Ook dan hebben taalfouten geen invloed op het resultaat.
De evaluatie gaat enkel over de doelstellingen van het vak geschiedenis. Jouw voortgang in de doeltaal wordt afzonderlijk geƫvalueerd via taaldoelen en wordt niet omgezet in punten op het rapport. Enkel het al dan niet slagen voor het zaakvak speelt een rol in de deliberatiebeslissing op het einde van het schooljaar.

 
Je leert kritisch denken omdat je een eigen onderbouwde mening leert geven. Omdat je kritisch en actief zal leren omgaan met media word je meer en meer digivaardig en mediawijs. Je zal betrouwbare informatie leren zoeken, vinden en selecteren met ICT-hulpmiddelen.
CLIL is een krachtig leermiddel waarbij je niet afgestraft wordt voor taalfouten. Door een andere taal tegelijkertijd in te oefenen krijg je meer spreekdurf, groeit je zelfvertrouwen in de nieuwe taal en vergroot je motivatie. Taalsterke leerlingen krijgen zo een extra uitdaging, maar ook taalzwakkere leerlingen krijgen extra leerkansen door de andere taal meer te gebruiken.

Manier van doen

> vernieuwen
> loslaten
> onderzoekende houding
> durven experimenteren
> creƫren