EERSTE GRAAD
Algemeen onderwijs
Beroepenveld leren
1ste jaar
Latijn
Moderne Talen
Maatschappij & welzijn
Eerste jaar B
2ste jaar
Economie & organisatie
Latijn
Moderne Talen
STEM Wetenschappen
Maatschappij & Welzijn
Tweede jaar B
TWEEDE GRAAD
3de & 4de jaar
Economie en organisatie
Economische wetenschappen
STEM
Biologische STEM-wetenschappen
Natuurwetenschappen
Biotechnieken
Taal en cultuur
Latijn
Moderne talen
Maatschappij en welzijn
Humane wetenschappen
Maatschappij en welzijnswetenschappen
Maatschappij en welzijn
Zorg en welzijn
DERDE GRAAD
5
Economie en organisatie
Economie moderne talen
Economie wiskunde
STEM
Wetenschappen Wiskunde
Biologische en chemische STEM-wetenschappen
Biologische en chemische STEM-technieken
Taal en cultuur
Latijn moderne talen
Latijn wiskunde
Moderne talen
Maatschappij en welzijn
Humane wetenschappen
Welzijnswetenschappen
Opvoeding en begeleiding
Basiszorg en ondersteuning
6
Economie
Economie moderne talen
Economie wiskunde
Latijn
Latijn wiskunde
Latijn moderne talen
Wetenschappen
Wiskunde wetenschappen
Moderne talen wetenschappen
Techniek wetenschappen
Maatschappij en welzijn
Sociale en technische wetenschappen
Verzorging
X
VERGELIJK STUDIERICHTINGEN