Studiebegeleiding

Je leert beter als je in staat bent je eigen manier van leren te observeren, te verrijken en bij te sturen waar nodig. Dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid in het leven!

Het is één van de kerntaken van de school om een krachtige leeromgeving te creëren.

Om dit doel te bereiken, bieden we volgende initiatieven aan op onze school:

1. Begeleiding door de leerkracht

Wie bij het proces van de leerstofverwerving en – verwerking een zeer belangrijke rol speelt, zijn de leerkrachten. Zij begeleiden de leerlingen in hun leerproces en zorgen voor remediëring bij leerproblemen.

2. Leren leren

In de eerste graad krijgen alle leerlingen een aantal lessen ‘leren leren’. Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan vaardigheden zoals jezelf organiseren, plannen, mindmaps maken …

Deze studievaardigheden worden in de tweede graad verder uitgediept. Daarnaast ondersteunen we leerlingen in hun zoektocht naar hun eigen leerstijl. We leren hen hun studiemethode af te stemmen op de manier van evalueren.

Zelfontplooiing en de groei in zelfstandigheid zijn scharnierbegrippen in de derde graad. We streven er naar dat de leerling op het einde van het zesde jaar zijn eigen leerproces in handen neemt.

Voor de leerlingen van het zesde jaar hebben wij een aparte begeleiding die hen helpt om een keuze te maken naar het hoger onderwijs toe. Dit traject wordt gespreid over een volledig schooljaar en wordt begeleid door de vakleerkrachten en de leerlingenbegeleider van de derde graad.

3. Leerlingenbegeleiders

Het werk van de leerkrachten wordt ondersteund door de leerlingbegeleiders. Aan leerlingen, die hun eigen leerstijl niet zelfstandig kunnen ontplooien, geven de leerlingbegeleiders didactische en praktische ondersteuning bij het ontwikkelen van de juiste studiemethode. Binnen dit traject wordt gewerkt rond leerstijlen, foutenanalyse, schematiseren, organiseren, plannen en het aanpakken van lange termijnopdrachten.

De leerlingenbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het opstellen en het opvolgen van de individuele begeleidingsplannen en zorgen voor een op maat gesneden begeleiding van leerlingen met bijzondere noden.De individuele begeleidingsplannen bevatten StiCoRDi-maatregelen op maat van elke leerling.

4. Reddingsbrigade

De reddingsbrigade hanteert het principe van peer-teaching waarbij leerlingen van de derde graad uitleg geven aan de leerlingen van de tweede graad.

reddingsbrigade

Dit systeem is een win-win situatie voor beide groepen: de leerlingen van de tweede graad worden gestimuleerd om aan de hand van een concrete hulpvraag de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces op te nemen.  De leerlingen van de derde graad frissen hun basiskennis op en leren op een bevattelijke manier leerstof overdragen.


Contact / Eerste graad Tweede graad Derde graad
Driesstraat 10 Kardinaal Cardijnplein 11 Kardinaal Cardijnplein 11
2880 Bornem 2880 Bornem 2880 Bornem
onthaal@olvpbornem.be onthaal@olvpbornem.be onthaal@olvpbornem.be
T. 03 889 44 25 T. 03 889 36 52 T. 03 889 36 52
www.olvpbornem.be www.olvpbornem.be www.olvpbornem.be
X
VERGELIJK STUDIERICHTINGEN