Schoolraad

OLVP draagt participatie hoog in het vaandel, daarom heeft onze school naast een ouderraad en een leerlingenraad ook een schoolraad.

Drie keer per jaar komt dit participatieorgaan samen. De raad bestaat uit twaalf leden. Er zijn vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders, de leerlingen én de lokale gemeenschap. Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor een christelijk geïnspireerde opvoeding van de leerlingen.

Het mandaat van elk lid bedraagt vier jaar en is verlengbaar.

De schoolraad adviseert, communiceert en overlegt met het schoolbestuur.

Leerlingenraad

Dit is het participatieorgaan van de leerlingen.
Leerlingen die hun stem willen laten horen en mee school willen maken, kunnen daarvoor terecht in de leerlingenraad.
Onze leerlingenraad bestaat uit afgevaardigden van elke klas en wordt begeleid door enkele leerkrachten.

Projecten van de leerlingenraad:

  • middagactiviteiten (bv. film, dans)
  • wereldwinkel

Pedagogische raad

De pedagogische raad  (personeelsraad) is het participatieorgaan van de leerkrachten.
In deze vergadering kunnen leerkrachten dus terecht om hun stem te laten horen.
Er vinden verkiezingen plaats en worden er afgevaardigden aangeduid.
Net zoals de leerlingenraad heeft de pedagogische raad een adviserende functie.

Ouderraad

Onze ouderraad wil vooral een spreekbuis zijn van en voor ouders met jongeren uit alle jaren. Daarbij werken we niet enkel samen met de directies van beide scholen, maar ook met de verschillende leerkrachten en leerlingenraden.

Concreet heeft de ouderraad volgende kerntaken:
  • Communicatie tussen ouders en directie: ongeveer 6 maal per schooljaar komt de ouderraad met de directie samen om een aantal punten te bespreken die in en om onze school leven en gebeuren.
  •  Allerlei bijeenkomsten: we zorgen ervoor dat ouders elkaar en de school beter leren kennen via allerlei acties. Zo organiseren we jaarlijks een informatieavond  rond een actueel onderwerp die ouders met schoolgaande jongeren aanspreekt.
  • Financiële en logistieke hulp: ieder schooljaar werken de leerlingenraden een voorstel uit die de ouderraad financiert. Bijvoorbeeld aankoop van geluidsinstallatie, zitbanken voor de speelplaats, basketbaldoelen, … We  werken vooral ook nauw mee aan projecten die de school en de leerlingen organiseren, bvb het galabal, de 100-dagenfuif, het eetfestijn, …
  • Vertegenwoordiging ouders in de schoolraad: zo spelen we als ouders een adviserende rol binnen het lokale schoolbeleid.
  • Vertegenwoordiging in andere raden: milieuwerkgroep van de school, drugpreventieplatform en verkeerscommissie van de gemeente.
X
VERGELIJK STUDIERICHTINGEN