Ondersteuning

OLVP Bornem wil een veilige omgeving zijn waar jij je als leerling thuis voelt.
Dit wordt enerzijds gerealiseerd door de persoonlijke begeleiding van elke leerling door vakleerkrachten, titularissen of leerlingenbegeleiders.
Anderzijds is het in dialoog treden met (mede)leerlingen, leerkrachten, hulpopvoedend personeel en directie de leidraad om samen te kunnen leven.

LEREN LEREN

Je leert beter als je in staat bent je eigen manier van leren te observeren, te verrijken en bij te sturen waar nodig. Dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid in het leven! Het is één van de kerntaken van de school om een krachtige leeromgeving te creëren. Om dit doel te bereiken, bieden we volgende initiatieven aan: begeleiding door de leerkrachten en de leerlingenbegeleiders.

 

   SOCIO – EMOTIONELE BEGELEIDING

Dagelijks zetten heel wat mensen zich in om het welbevinden van onze leerlingen te bevorderen. We onderscheiden drie niveaus van socio-emotionele begeleiding van leerlingen op school.

 

1/ Vakleerkrachten en klassenleraars
2/ Leerlingenbegeleiders
3/ CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding

ANTI-PESTBELEID

Pesten op school is onaanvaardbaar en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie. We zijn ervan overtuigd dat iedereen op school medeverantwoordelijk is voor het welbevinden van de ander.
We willen samen een zo veilig mogelijk schoolklimaat creëren zodat leerlingen durven melden dat zij of andere leerlingen gepest worden. Door een actief beleid proberen we leerlingen te sensibiliseren en te begeleiden in het omgaan met pesterijen.

ZORGBELEID

Er is niets zo belangrijk voor jongeren als zichzelf te mogen en te kunnen zijn, zeker op school. Zij willen zich erkend en geapprecieerd voelen in hun eigenheid. Wie zich gewaardeerd en omringd voelt, presteert ook beter en voelt zich goed in zijn vel. Voor ons is het welbevinden van de leerling een basisvoorwaarde om te leren.
Met ons zorgbeleid werken we proactief aan het zich goed voelen van elke leerling. We trachten problemen door gerichte acties te voorkomen.

GEZONDHEIDSBELEID

Wist je dat gezondheid en onderwijs sterk met elkaar verbonden zijn? Gezonde kinderen en jongeren behalen doorgaans betere resultaten en omgekeerd. Daarom vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan gezondheidseducatie, een duidelijke regelgeving, een stimulerende inrichting van de school – zoals gratis water – en de zorg voor en begeleiding van leerlingen met bijzondere noden.