Ondersteuning

OLVP Secundaire school streeft naar een veilige omgeving waarin de leerling zich thuis voelt. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door de begeleiding van de leerling door de vakleerkrachten, titularissen of leerlingenbegeleider.
Anderzijds is er hierbij nood aan een open communicatie met ouder(s)/voogd en leerling. Op deze manier kunnen we samen een aangename leeromgeving bewaken.


LEREN LEREN

Je leert beter als je in staat bent je eigen manier van leren onder de loep te nemen en bij te sturen waar nodig. Dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid in het leven. Het leren studeren is een belangrijke taak binnen de school om een krachtige leeromgeving te creëren.

 

   SOCIO – EMOTIONELE BEGELEIDING

Dagelijks zetten heel wat mensen zich in om het welbevinden van onze leerlingen te bevorderen. We onderscheiden drie niveaus van socio-emotionele begeleiding van leerlingen op school.

 

1/ Vakleerkrachten en klassenleraars
2/ Leerlingenbegeleiders
3/ CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding

ANTI-PESTBELEID

Pesten op school is onaanvaardbaar en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie. We zijn ervan overtuigd dat iedereen op school medeverantwoordelijk is voor het welbevinden van de ander.
We willen samen een zo veilig mogelijk schoolklimaat creëren zodat leerlingen durven melden dat zij of andere leerlingen gepest worden. Door een actief beleid proberen we leerlingen te sensibiliseren en te begeleiden in het omgaan met pesterijen.

ZORGBELEID

Het is belangrijk dat jongeren zichzelf vrij kunnen ontplooien en zichzelf kunnen zijn binnen de waarden en normen die gelden in deze maatschappij. Als school zijn wij hier een partner in en willen we jongeren hierin ondersteunen.

GEZONDHEIDSBELEID

Wist je dat gezondheid en onderwijs sterk met elkaar verbonden zijn? Gezonde kinderen en jongeren behalen doorgaans betere resultaten en omgekeerd. Daarom vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan gezondheidseducatie, een duidelijke regelgeving, een stimulerende inrichting van de school – zoals gratis water – en de zorg voor en begeleiding van leerlingen met bijzondere noden.