Je leert beter als je in staat bent je eigen manier van leren onder de loep te nemen en bij te sturen waar nodig. Dat is niet alleen belangrijk voor het maken van huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Het is een basisvaardigheid in het leven.

Het leren studeren is een belangrijke taak binnen de school om een krachtige leeromgeving te creëren.
Om dit doel te bereiken gaan leerlingen in het 1ste jaar aan de slag binnen het vak ‘Leer-wijzer’. De opvolgende jaren kunnen leerlingen met vragen in eerste instantie terecht bij hun klasleerkracht/titularis of vakleerkracht.

Bij verdere noden wordt er eventueel leerlingenbegeleiding ingeschakeld.

1. Begeleiding door de vakleerkracht

– Vakgerichte studietips en eventueel het maken van vakgerichte samenvattingen
– In het eerste jaar krijgen alle leerlingen een aantal lessen ‘leren leren’. Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan vaardigheden zoals jezelf organiseren, plannen, mindmaps maken …
– Deze studievaardigheden worden in de tweede graad verder uitgediept. Leerlingen zoeken verder naar hun eigen leerstijl. We leren hen hun studiemethode af te stemmen op de manier van evalueren.
– Zelfontplooiing en groei in zelfstandigheid zijn scharnierbegrippen in de derde graad. We streven ernaar dat de leerling in de loop van het zesde jaar zijn eigen leerproces in handen neemt.
– Voor leerlingen van het zesde jaar hebben we een aparte begeleiding die hen helpt om een keuze te maken naar het hoger onderwijs toe. Dit traject wordt gespreid over een volledig schooljaar en wordt begeleid door de vakleerkrachten en de leerlingbegeleider van de derde graad.

2. Begeleiding door klasleerkracht

– opmaken van proefwerkplanning
– algemene studeertips

3. Reddingsbrigade

De reddingsbrigade hanteert het principe van peer-teaching waarbij leerlingen van de derde graad uitleg geven aan de leerlingen van de tweede graad.
Dit systeem is een win-win situatie voor beide groepen: de leerlingen van de tweede graad worden gestimuleerd om aan de hand van een concrete hulpvraag de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces op te nemen. De leerlingen van de derde graad frissen hun basiskennis op en leren op een bevattelijke manier leerstof overdragen.

4. Leerlingenbegeleiding

De leerlingen worden ondersteund door de leerlingenbegeleiders als ze hun eigen leerstijl niet tot ontplooiing krijgen met tips van de klasleerkracht en vakleerkracht. De leerlingenbegeleiding gaat dan samen op zoek naar de juiste studiemethode en reikt hierbij ondersteuning aan.

Wanneer de klassenraad van mening is dat een leerling wel gemotiveerd is, maar belangrijke principes van ‘Leren leren’ mist, kan voorgesteld worden dat de leerling aansluit bij een groepje ‘Leren leren’ waar hij/zij tijdens enkele middagsessies verder geholpen wordt. Er wordt dieper ingegaan op leerstijlen, foutenanalyse, schematiseren, organiseren, plannen en het aanpakken van lange termijnopdrachten

X
VERGELIJK STUDIERICHTINGEN