headerimg
Image

Infomoment

Op 11 maart 2023 zetten we de deuren van onze school open voor alle toekomstige leerlingen en hun ouders. We geven je eerst info over onze schoolwerking en de verschillende studiekeuzes, daarna krijg je een korte rondleiding door de school om nadien gerichte info te bekomen aan verschillende infostanden.

De infosessies starten om 10.00 u., 11.00 u., 13.00 u. en 14.00 u.

Vooraf registreren is een vereiste zodat iedereen voldoende kansen krijgt om de school rustig te bekijken. Registreren voor dit infomoment kan vanaf 1 februari ’23 via onderstaande knop.

Informatie inschrijvingen

Vanaf volgend schooljaar is een nieuw inschrijvingsdecreet van toepassing en zullen we inschrijven via een aanmeldingsprocedure, dit via de volgende website aanmelden.school.

De inschrijvingen verlopen via een door de overheid opgesteld tijdspad dat door alle scholen in Vlaanderen dient gevolgd te worden:

  • ■  27 maart – 21 april 2023: periode om aan te melden
  • ■  11 mei 2023: bekendmaking van de resultaten (op dit moment krijgt u als ouder te horen voor welke school u een inschrijvingsticket hebt bekomen)
  • ■  16 mei 2023 – 12 juni 2023: inschrijven van uw kind via uw bekomen inschrijvingsticket
  • ■  vanaf 16 mei 2023: start van de vrije inschrijvingen (= voor ouders die hun kind niet hebben aangemeld binnen de aangegeven periode.) De vrije inschrijvingen gaan door tijdens de schooluren na telefonische afspraak.

Ter info: er wordt bij de aanmeldingen/inschrijvingen rekening gehouden met de voorrangsregeling:

  • ■  broers/zussen van leerlingen OLVP secundair hebben voorrang
  • ■  kinderen van personeelsleden van OLVP secundair hebben voorrang.

Inschrijvingen gebeuren in aanwezigheid van minstens één van beide ouders. De inschrijvende ouder verklaart dat hij in toepassing van de artikelen 374 B.W. en 375 B.W. handelt met de instemming van de andere ouder.

Studeren @ OLVP Bornem

OLVP Bornem Secundair Onderwijs is een warme, hartelijke en bruisende school die heel wat opleidingsmogelijkheden biedt voor jongeren van 12 tot 18 jaar.

Deze brochure wil je wegwijs maken in het aanbod van de eerste twee jaren in OLVP Bornem, een school die een brede waaier van mogelijkheden aanbiedt.

Daarna kies je een studierichting die logisch verder bouwt op de eerste 2 jaren. Het voltallige schoolteam staat alvast te trappelen om jou te ontmoeten!

Samen maken we school ;)

Image
Image

Capaciteitsbepaling

Capaciteit schooljaar 2023 - 2024
Aantal vrije plaatsen
1A: 250
250
1B: 20
20

De aantallen worden op regelmatige basis aangepast.

Image

Digitale brochure

OLVP in a day