Infomoment eerste graad 29 mei

De overheid laat op dit moment geen opendeurdagen en rondleidingen voor ouders toe op scholen.
We beslisten in overleg met onze preventieadviseur en op advies van de eerste zorglijn dat het geplande infomoment van 29 mei niet kan doorgaan. De veiligheid van alle betrokkenen, zowel leerlingen, ouders als personeelsleden moet immers kunnen gegarandeerd worden.

Om toch nu reeds een kijkje te kunnen nemen in onze school verwijzen we naar onze website waar u via de virtuele tour van de 1ste graad de lokalen kan bekijken en info kan bekomen.

Voor alle ingeschreven leerlingen en hun ouders organiseren we op maandag 30 augustus 2021 een kennismakingsavond. We hopen die avond alle aspecten van onze school te kunnen beklemtonen en u allen te mogen ontmoeten.