Formulieren & documenten

Eerste graad

2017-2018 Aanvraagformulier inname medicijnen op school

2017-2018 Brief eerste schooldag – eerste jaars

2017-2018 Brief eerste schooldag – tweede jaars

2017-2018 Dactylocursus flyer

2017-2018 Ondertekening privacywet

2017-2018 Ondertekening schoolreglement en pedagogisch project – 2de jaars

2017-2018 Schoolbenodigdheden – 1ste leerjaar A (KST – FW – STV-STEM)

2017-2018 Schoolbenodigdheden – 1ste leerjaar B (1B)

2017-2018 Schoolbenodigdheden – 2de leerjaar A (Latijn – MW – STV)

2017-2018 Schoolbenodigdheden – Beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

Gebruik van devices

Tweede graad / Derde graad

2016-2017-brief-middageten-voor-3des-4des-5des

2016-2017-afspraken-middageten-zesdes

2016-2017-ondertekening-privacywet

2016-2017-akkoord-pedagogisch-project-schoolreglement

Algemeen