Derde graad uitbreiding

Latijn

In het vijfde en zesde jaar krijg je enkele literaire meesterwerken van de Romeinse oudheid op je bord. Zo leer je grootheden als Vergilius en Horatius kennen. Je geniet ook van de liefdespoëzie
van de rijke bon vivant Catullus. In het zesde jaar ontmoet je Tacitus, een van de grootste historici, die jou met zijn geschriften over keizers en andere machthebbers inzicht geeft in het leven
van zijn tijd. Met Cicero, die advocaat, politicus, maar vooral redenaar was, leer je de macht van het woord kennen.


1/ Latijn moderne talen

In deze studierichting kies je voor een groot pakket aan taalonderwijs. De talen worden verder uitgediept en het accent komt te liggen op literatuur en lectuur. Je vaardigheden worden verder
geoptimaliseerd.2/ Latijn wiskunde
Het aandeel wiskunde wordt nog vergroot en dit vak maakt nu een nog belangrijker deel uit van je lessenpakket.
Dat betekent dagelijks werken om je wiskundeknobbel nog verder te ontwikkelen. Je kan kiezen voor een cursus wiskunde van zes of acht wekelijkse lesuren.

Economie

In de derde graad krijgt de leerstof een meer analytisch karakter. Analyse moet leiden tot meer inzicht in de kracht én de beperkingen van de markteconomie en tevens in het feit waarom bepaalde economieën succesvoller zijn dan andere in het creëren van materiële welvaart en in de verdeling ervan, ook onder de zwakkeren. In het 6de jaar ga je op ontdekking in de wereld van de economie. Je gaat zelf aan de slag met een concrete praktijksituatie binnen de mini-onderneming. Zo raak je meer thuis in de verschillende domeinen van marketing, aan- en verkooptechnieken, personeelsbeleid, boekhouding, financiële planning…

1/ Economie moderne talen
Talen spreken tot jouw verbeelding en zijn dus jouw ding! Wij bieden in de derde graad een vierde taal, Spaans aan. Net zoals Engels kan het in jouw latere carrière zeker van pas komen om een woordje Spaans te kunnen spreken.

2/ Economie wiskunde
De component wiskunde klimt in deze richting naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening. Je kan kiezen voor een cursus wiskunde van zes of acht wekelijkse lesuren.

Mens- en
welzijnswetenschappen

Je hebt oog voor de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en je wil je eigen positie hierin kritisch bekijken. Dan leunen jouw interesses aan bij de derde graad STW. Je zal namelijk geregeld sociale en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken, deze onderzoeken presenteren en vaak dagen wij jou uit hierbij creatief uit de hoek te komen. Theorie en praktijk worden naadloos aan elkaar gekoppeld door geregeld het klaslokaal te verlaten.

In de richting Verzorging is het eindelijk zo ver: je gaat op stage! Bij dit werkplekleren zal je al je kennis en vaardigheden nodig hebben om in de praktijk alles vlot te laten verlopen. Met je beide voeten in de praktijk ondervind je wat het is om de dagelijkse zorg voor een oudere of kind mee op te nemen.