Voor nieuwe leerlingen 3de jaar

Voor nieuwe leerlingen 3de jaar

Beste ouder

In de eerste graad hebben leerlingen de gelegenheid gehad om hun interesses te ontdekken. Misschien ben je daarom op zoek naar een nieuwe studierichting die je bij ons op school kan volgen. Op 25 april mei nodigen wij naast alle ouders van onze leerlingen ook alle ouders uit van geïnteresseerde leerlingen van buiten de school.

Vaardigheden, inzet, studiemethode en belangstelling zijn elementen die allemaal in rekening dienen genomen te worden bij de overgang naar de tweede graad.

We willen u als ouder dan ook maximaal informeren over deze overgang en de mogelijkheden binnen onze school in de tweede graad. Enkele leerlingen zullen mee de informatie verzorgen.

U kan die avond informatie verwachten over:

 • Accenten van de tweede graad
 • Studierichtingen ASO – TSO – BSO
 • Toekomstige studie- of werkmogelijkheden

Deze infoavond gaat door op donderdag 25 april 2019 om 19.30u.
Ingang Driestraat 10A.

Hopelijk tot dan De directie en het leerkrachtenteam van de tweede graad.

Voor nieuwe leerlingen 5de jaar

Voor nieuwe leerlingen 5de jaar

Beste ouder

In de eerste en de tweede graad hebben leerlingen de gelegenheid gehad om hun interesses te ontdekken. Misschien ben je daarom op zoek naar een nieuwe studierichting die je bij ons op school kan volgen. Op 2 mei nodigen wij naast alle ouders van onze leerlingen ook alle ouders uit van geïnteresseerde leerlingen van buiten de school.

Vaardigheden, inzet, studiemethode en belangstelling zijn elementen die allemaal in rekening dienen genomen te worden bij de overgang naar de derde graad. De keuze van de studierichting voor de derde graad is zeer belangrijk, omdat het in het vijfde en in het zesde jaar wettelijk verplicht is om in dezelfde richting te blijven.

We willen u als ouder dan ook maximaal informeren over deze overgang en de mogelijkheden binnen onze school in de derde graad. Enkele leerlingen zullen mee de informatie verzorgen.

U kan die avond informatie verwachten over:

 • Accenten van de derde graad
 • Studierichtingen ASO – TSO – BSO
 • Toekomstige studie- of werkmogelijkheden

Deze infoavond gaat door op donderdag 2 mei 2019 om 19.30u.
Ingang Driestraat 10A.

Hopelijk tot dan

De directie en het leerkrachtenteam van de derde graad.

Volzetverklaring 2018-2019

Volzetverklaring 2018-2019

Vanaf 5 februari 2019 keurde de Raad van bestuur de VOLZET verklaring goed van volgende studierichtingen:

 • Beroepsvoorbereidend leerjaar: tweede jaar van de eerste graad
 • Voeding verzorging :
  • eerste jaar van de tweede graad.
  • tweede jaar van de tweede graad.

Concreet betekent het dat noch eigen leerlingen, noch leerlingen van een andere school zich nog kunnen inschrijven in deze richtingen tijdens dit schooljaar.

Deze ‘Volzet’ verklaring geldt tot het einde van dit schooljaar.

Music For Life 2018 @ OLVP Bornem

Music For Life 2018 @ OLVP Bornem

De afgelopen weken hebben onze leerlingen zich ingezet voor Music for Life.

Koekjes bakken, snoep verkopen, fietsen poetsen, beschilderde katten veilen, een leesmarathon … brachten exact 10 000 EUR op!

De verschillende acties en bijhorende goede doelen staan vermeld op de website van ‘De Warmste Week’:

Spoor 56 vzw (bekijk infofilmpje)

Bednet (bekijk actiefilmpje)

Sjarabang vzw (bekijk actiefilmpje)

Zomerklap (bekijk MNM Instagram) Met extra warme dank aan de mensen van de bib in Bornem die de leesmarathon mogelijk maakten door hun deuren een hele dag open te zetten en vanaf ’s morgens heel vroeg aanwezig te willen zijn! Ze organiseerden ook nog eens een extra inzamelactie om Zomerklap mee te ondersteunen.