Anti-pestbeleid

Pesten op school is onaanvaardbaar en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. We zijn ervan overtuigd dat iedereen op school medeverantwoordelijk is voor het welbevinden van de ander. We willen samen een zo veilig mogelijk schoolklimaat creëren zodat leerlingen durven melden als zij of andere leerlingen gepest worden.

Door een actief beleid proberen we leerlingen te sensibiliseren en te begeleiden in het omgaan met pesterijen. Volgende acties kunnen, afhankelijk van de situatie, ondernomen worden:

– individuele gesprekken met de pester en de gepeste

– gesprekken met de ouders

– herstelgerichte gesprekken zowel individueel als in klasgroep

– maatregelen tegen de pester

– begeleiden bij het ongepast gebruik van sociale media

– opstellen van een anti-pestcontract